Sinem sizin için okusun
Harun sizin için okusun
in

YASA KURBANLARI !.

YASA KURBANLARI !.

Süleyman Güdül

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Üçgen mahallesi 262 ada 6 parsel ve 3704 ada 1 parsel sakinleri, tam 5 yıldır 4 kişinin oyuncağı oldu. Yasanın boşluğundan faydalanan 4 kişi, 53 kişiye kan kusturmakta.

Üçgen mahallesi muhtarı Aynur Baycın oynanan oyunu şöyle izah etti. “ Bende aynı adada ikamet etmekteydim. 262 ada 6 parsel ve 3704 parsel 1 parselde ikamet eden 57 kişi bir araya gelerek , apartmanlarının Kentsel dönüşümden faydalanıp yeniden yapılması için, günlerce toplantılar yaptılar ve sonunda bir müteahhit firma bularak, firma ile yaptıkları toplantı sonunda, evlerinin yıkılıp yerine yeninsin yapılmasına karar verdiler. 5 yıl önce bir müteahhit firma ile önce şifahi anlaşma yapıldı. Sonrada, noterde müteahhit firma ile bina yapım sözleşmesi yapıldı. Ayrıca müteahhit firmaya işlerin takibini yapması için vekalet nameler verildi.

İki kişi, sözleşmenin yapıldığı gün “acil işimiz var, biz sonra gelir sözleşmeyi imzalarız” diye notere gitmediler. Müteahhit firma yetkilileri onların sözlerine inanarak, resmi işlemlere başladı. Önce Cevre ve Şehircilik müdürlüğüne müracaat ederek, yıkılması istenen apartmanlara tek tek çürük raporu aldı.

İki adanın birleşmesi sonucunda site inşaatı yapılacağından, müteahhit firma belediyeye gerekli girişimler de bulundu.

Belediye iki adanın birleşebilmesi için imzaların yüzde yüz olması gerektiğini firmaya bildirince, firma notere gelmeyen 2 kişiyi defalarca sözleşmeyi imzalamaları için davete bulunmuş. Bu iki kişi her seferinde bilinçli olarak, mazeretler uydurarak zamanı uzatmışlar. Sonrada 2-3 kişi kandırarak yanlarına almak için onlara verdikleri vekaletti azletmeleri telkininde bulunmuşlar. Onlarda sözleşmeyi iptal edemediklerinden dolayı verdikleri vekaletlerden firmayı azletmişler.

Müteahhit firma çoğunluğun vekaletine dayanarak ve işin aksamamsı için apartmanların çürük raporlarını alıp ilgili kuruluşlara vermişler.

Bu art niyetli kişiler yanlarına vekaletlerini azmeden 3 kişiyi de alarak, müteahhit firmayla oynamaya başlamışlar. Nasıl olsa bizim imzamız olmadıkça ada birleşmesi yapamazsın ve apartman inşaatları da başlayamazlar  düşüncesiyle, işin uzamasına sebep olmuşlardır.

Zaman ilerleyince,  çürük raporlarına dayanılarak Çevre şehircilik, Belediye ve Tapu bina sakinlerinden evlerini yıkmak üzere, terk etmelerini istemişler. Vatandaşlar evlerini terk ederek binalarının yıkımlarının gerçekleşmesi üzerine, Müteahhit firma ile sözleşme yapanlar haklı olarak Çevre Şehircilikten Kira yardımı almaya başlamışlardır.

Muhalif olarak, müteahhit firma ile sözleşmeye  imza atmaktan imtina edenlerde, devletten kira yardımı almaya devam etmektedirler. Halbuki bir müteahhitle sözleşme yapmayanlara devlet kira yardımı yapmamalıydı.

Böylece aradan 5 yıl geçmiştir. 18 ay olarak alınan kira yardımı yakında bitecektir ama, hala o muhalifler hangi akla hizmet ediyorlarsa,  sözleşmeye imza koymayarak 54 kişi mağdur etmektedirler. Bu 53 kişinin arasında tek bir emekli maaşıyla geçinenler vardı. Birkaç ay sona kira yardımı bitince, bu insanlar kiralarını ödeyemeyecek duruma geleceklerdir.

Binaların yıkılmasıyla 2 parselde 3/2 sağlanamamaktadır. Çünkü muhaliflerin evleri ve iş yerleri o iki parselde mevcut. Bundan dolayı da müteahhit firma ada birleşmesi yaptıramadığından dolayı, işe başlayamamaktadır.

Birkaç kez,  bu muhaliflerden bazıları müteahhit firmaya giderek önce 18 daire sonra 15 daire oda olmayınca 5 daire ve para rüşvet istemişler.Müteahhit firma bu taleplerini her zaman ret etmiş. Bunları müteahhit firma kendi ağzından söyledi. Müteahhit firma ise” vereceğim bir kuruş bile 57 kişi arasında paylaşılır, ben kimseye haraç vermem” demiş. Bu seferde müteahhit firmaya çeşitli çamurlar atmışlar.

Müteahhit firma işe başlayabilse, hiçbir bina sakini kira konusunda mağdur olmayacaktır. Çünkü binalar bitene kadar, kiralar firma tarafından ödenecektir. Şu anda, arsa şehrin göbeğinde bir çöplük konumunda.

Bir torba yasayla, bu tür art niyetli insanların vatandaşları mağdur etmelerinin önü alınmalı. Ayrıca müteahhit firmayla anlaşma imzalamayanlara da kir yardımı yapılmamalı. Hatta aldıkları kiralar kendilerinden geri istenmelidir.

Sayın millet vekillerinden ve hükümet yetkililerinden bu 54 kişinin mağduriyetine son verdirmelerini rica ediyorum “diyerek konuşmalarını bitirmiştir.

İnşallah bu 54 kişinin sesini duyan bir devlet yetkilisi olurda,  bu art niyetli 3 kişinin oyununu bozarak, vatandaşları bunların elinden kurtarmış olurlar. Yoksa birçok vatandaş gelecekte kira ödemekte çok zorluk yaşayacak. Hatta kötü şeylerde olabileceği ifade edilmekte.  54 kişi yasa yüzünden 3 kişinin oyuncağı olmuş.

ARA SIRA BİRAZDA GÜLELİM

Akıl Sır Ermiyor

Nasreddin Hoca bir gün yolda yürürken iki yüz akçe parasını kaybetmiş. Kaybettiği parasını bulamayan ve çok üzülen Hoca, “ne olur bulunsun” diye dua etmiş.

Aynı zamanda yaşadığı şehrin en zenginlerinden biri uzak diyarlarda bir yerde çıktığı gemi yolculuğunda kötü bir fırtınaya yakalanmış ve “Eğer kurtulursam Nasreddin Hoca’ya iki yüz akçe para vereceğim” diye adak adamış hemen.

Kötü fırtınadan kurtulan adam hemen gelip bu parayı Hoca’ya vermiş. Hoca şaşırmış ve:

– Ey Allah’ım sağ ol. Bu ne dolambaçlı yolmuş, ben parayı ben nerede yitirdim, nerden çıktı. Gerçekten de akıl sır ermiyor, demiş.

Rapor EtYorumun nedir ?

Paylaşımı puanlamak ister misiniz?

SİNEKTEN YAĞ ÇIKARTMAK.

EĞİTİMİN ÇILKI ÇIKTI.