Sinem sizin için okusun
Harun sizin için okusun
in

KAPAK OLSUN SİZLERE.

KAPAK OLSUN SİZLERE.

Süleyman Güdül

Son aylarda, Türkiye de at izi, it izine karıştı. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Birçok konuda vazife sahibi olmayanlar, kendilerine vazife çıkartarak, piyasada çaka satmakta. Birilerine kendilerini pazarlamaktalar.

Gün yok ki Atatürk’e saldırmasınlar. Adı Müslüman ama yaptıklarının Müslümanlıkla asla alakası yoktur.  Müslüman ölünün arkasından asla konuşmaz. Hele ki, minnet duyduğu bir ölüyse, onu rahmetle ağzına almalı.. İslam’da ölünün arkasından asla kötü konuşulmaz. Ölü ister Müslüman, isterse Hristiyan olsun. Kötü konuşarak ölülere işittiremezsiniz. Hele ki o kişi analarınızın namuslarını sizlere hediye ederek düşmanın elinde bırakmamışsa,  ona minnet duymanız gerekir.

Osmanlı  Padişahı Abdülhamit’i   gündeme taşıyarak, onu rahmetle anıp, Gazi Mustafa Kemali kötü anmak, cehaletin ta kendisidir. Çünkü 1299 yılında Osmanlı devleti bağımsız olarak kabul gördü. Türkiye cumhuriyeti kurulmadan önce,  Türkiye  Osmanlı imparatorluğunun merkezi olmuştur. Ama  Türk halkı her zaman kul olarak görülmüştür.

Gelelim II. Abdülhamit le,  Atatürk’ü mukayese edelim. II. Abdülhamit 1842 de doğmuş, 1918 yılın da ölmüştür. II. Abdülhamit’tin annesinin, kayıtlara göre  Trabzon esir pazarından alınan bir Çerkez( bir görüşe göre de bir ermeni)  kızı olduğu internette yer almaktadır. Adı Tirimjgan olup Abdülhamit 16 karısıyla yaşamıştır. Atatürk  sayesinde17 Şub 2015 de Evlilik akdi, devlet güvencesine alınmıştır ve kadının da evlilikte eşit olduğu yasal zeminde kabul edilmiştir. Atatürk sayesinde, İlk önce kadının adı konmuştur.

Atatürk 1881 de doğmuş, 1938 yılında ölmüştür. Annesi  Zübeyde hanım, Selanik yakınlarındaki Langaza’da toprak işleri ile uğraşan bir Türkmen ailesi olan, Hacı Sofu ailesindendir. Zübeyde hanım,  Molla olarak anılırdı.

Diyanet, Abdülhamit zamanında gündeme bile gelmemiş. Atatürk Diyaneti 3 Mart 1924 de  kurmuştur. Diyaneti kurmakla, yoksa kendisine kötülük mü yapmıştır ?. Diyanet işleri Atatürk’le Abdülhamit’i bir araya getirip, ona göre mukayese etmeli.

Osmanlı 624 yıl hüküm sürmüş. O yıllarda halk hep kul olmuş. Atatürk zamanında bir tek kişi bile kul olmayıp, egemenliğin verdiği hürriyetin tadını yaşamışlardır. .

Osmanlının ülkeye kattıklarıyla övünüyorlar. 624 yılda, Hicaz Demir yolu yapılmışta kim yapmış onu sorgulamıyorlar. Ordusunda, Alman generallerin görev aldığı bir Osmanlıdan bahsettiklerini, nedense hatırlamak istemiyorlar.

Atatürk 15 yıl içinde  1924 de Ankara fişek fabrikasını, Gölcük tersanesini, Şakir Zümre fabrikasını,Eskişehir hava tersanesini, Alpullu şeker fabrikasını, Uşak Şeker fabrikasını, Kırıkkale mühimmat fabrikasını, Bünyan dokuma fabrikasını, Eskişehir Kiremit fabrikasını, Kırıkkale elektrik ve Çelik fabrikasını, Ankara çimento fabrikasının yanı sıra yüzlerce fabrika kurmuş nedense diyanet dahi, Abdülhamitçiler gözlerini yumup kulaklarını tıkayarak bunları görmez ve duymazlar. Sadece onun yaptığı fabrikaları satarak buharlaşan gelirleri elde ettiler. Buda kapak olsun sizlere.

Atatürk’ün en büyük hizmeti ise son Osmanlı padişahının ülke topraklarıyla birlikte, karımızı kızımızı düşmana teslim ederek ülkeden kaçarcasına gitmesini hazmedemeyerek, bu ülkeyi ve bu milleti yedi düvelin boyunduruğu altından kurtararak, bu ülkeye bir cumhuriyet bu milleti kulluktan kurtararak, bir egemenlik kazandırmıştır. Bundan büyük kazanç var mı ?.

Atatürk’e düşman olanlar bir gün Atatürk’ün yaptıklarını anlarlarda, onlar için iş işten çoktan geçmiş olur. Allah onlara akıl versin.

ARA SIRA BİRAZDA GÜLELİM

Bu DAKTİLO bozukTemel bir gün önce aldığı daktiloyu bozuk diye satıcıya götürdü.                                                               Dükkan sahibi, “Neresi bozuk, dün aldığında sağlamdı. Bak denedim, sapasağlam. Nesi bozuk?” dedi.Temel gayet sakin, “İki tane “A” yok, saat yazacam yazamıyorum.

Rapor EtYorumun nedir ?

Paylaşımı puanlamak ister misiniz?

BİZ ŞÜKREDELİM.

KAHVECİLER DERTLİ.